Background

Black clover: La espada del rey mago

img9.1
2023 1h 53m 44

Black clover: La espada del rey mago En un mundo donde la magia lo es todo, Asta, un niño que nació sin magia, aspira a convertirse en el "Rey Mago", para superar la adversidad, demostrar su poder y mantener el juramento con sus amigos.

Director: Ayataka Tanemura, Isuta, Masashi Omura, Rei Ishikura, Takahiro Enokida, Tatsuya Yoshihara, Yasuyuki Shinozaki, Yoshihiro Sugai

Genre: Acción, Animación, Aventura, Fantasía

Cast: Asuka Nishi, Aya Uchida, Ayane Sakura, Ayumu Murase, Daisuke Namikawa, Daisuke Ono, Fumiya Takahashi, Gakuto Kajiwara, Genki Muro, Hikaru Midorikawa, Hochu Otsuka, Jun Fukuyama

Watch Trailer
Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More titles like this